ContinYou Cyrmu

Gwybodaeth am

Menyw gyda phlentyn

Rydyn ni’n gweithio ar hyd a lled Cymru i wella dysgu a lles plant, pobl ifanc, teuluoedd a chymunedau.


CânSing

CânSing yn cael ei lansio gan Shaheen Jafargholi, seren Britain’s Got Talent

CânSing yn cael ei lansio gan Shaheen Jafargholi, seren Britain’s Got Talent

 

Gyfnewidfa Addysg

Logo Gyfnewidfa Addysg

Os ydych yn gweithio yng Nghymru, yn datblygu, rhedeg a chefnogi dtaoy a rhaglenni sy’n Canolbwyntio ar y Gymuned, mae’r Gyfnewidfa Addysg yn rhwydwaith ddefnyddiol i ymuno a hi. Am fwy o wybodaeth..

Dtaoy

Dyn a menyw

Darganfod mwy am sut i ddechrau a rhedeg gweithgareddau dysgu y tu allan i oriau ysgol (dtaoy).

Ysgolion bro

Wynebau tri phlentyn

Dysgwch beth yw bod yn ysgol fro, a sut gallwn ni eich helpu i gyflawni hyn.

Adnoddau

Plant ar lawr

Llwythwch i lawr lawer o adnoddau am ddim, yn cynnwys Clybiau Canu a Brecwast, a thanysgrifiwch i’n e-newyddlen reolaidd.